Posts Tagged ‘wypis’

jak zdobyc informacje o działce

  Jednym z najważniejszych dokumentów wymaganych przy wszelkiego rodzaju transakcjach kupna lub sprzedaży na rynku nieruchomości to wypis z rejestru gruntów. To dokument z ewidencji gruntów w danej gminie charakteryzujący dokładnie daną działkę. Wypis składa się z: numeru księgi wieczystej gruntu, obszaru i granic działki, numeru ewidencyjnego działki, informacji o położeniu działki, informacji o rodzaju […]