Uważaj na długoterminowe kredyty gotówkowe

Uważaj-na-długoterminowe-kredyty-gotówkowe

Zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu długoterminowego warto zapoznać się zarówno z jego wadami, jak i zaletami.

Nie ulega wątpliwości, że kredyty gotówkowe cieszą się bardzo dużą popularnością wśród klientów banków. Do ich zalet możemy zaliczyć między innymi szybkość uzyskania stosunkowo niewielkiej sumy pieniędzy oraz brak wymaganego zabezpieczenia kredytu. Jednak inaczej jest już przy większych kwotach, przekraczających sto tysięcy złotych, gdzie banki wymagają poręczenia lub zastosowania innego zabezpieczenia.

Kredyty gotówkowe mają najczęściej krótki okres spłaty, mieszczący się zwykle w przedziale od trzech miesięcy do sześciu-ośmiu lat, choć zdarzają się też dziesięcio- i dwunastoletnie okresy spłaty. Natomiast kredyty długoterminowe charakteryzują się jak sama nazwa mówi długim okresem spłat wynoszącym i 35 lat, tak jak na przykład kredyty hipoteczne.

Niewątpliwym minusem kredytów zaciąganych na wiele lat są wysokie odsetki, które należy spłacić. Najczęściej kredyt długoterminowy wybierają ci kredytobiorcy, którzy mają kłopot ze zdolnością kredytową. Poprzez wydłużenie okresu spłaty, automatycznie rośnie zdolność kredytowa.

Do wad kredytów długoterminowych możemy zaliczyć między innymi długi okres kredytowania. Przedkłada się on automatycznie na wzrost całkowitej sumy odsetek do spłaty kredytu, a tym samym kredyt staje się droższy, od wariantu gdzie kredyt zaciągnięty jest na tą samą kwotę, lecz na mniejszą liczbę rat i lat. Mniej komfortowe warunki pożyczki. Zwykle kredyty udzielane na kilka lat wiążą się z wyższym oprocentowaniem.

  Często też w przypadku tego typu kredytów nie ma możliwości skorzystania z promocji obniżających koszty takiego zobowiązania, jak na przykład anulowania prowizji bankowej. Dlatego też warto się poważnie zastanowić, zanim ostatecznie zdecydujemy, który wariant kredytu wybrać – krótko, czy długoterminowy. 

  Czyszczenie BIK-u może nie zadziałać

  Czyszczenie-BIK-u-może-nie-zadziałać

  Firmy oddłużeniowe, które gwarantują konsumentom czyszczenie BIK-u, wyrastają jak grzyby po deszczu. Jednak nie warto do końca ufać takim instytucjom, bowiem usługi przez nie oferowane mogą okazać się nieskuteczne.

  Instytucja Biura Informacji Kredytowej powstała z myślą o dostarczaniu rzetelnych informacji bankom na temat historii kredytowej konsumentów. Korzyści z BIK-u płyną zarówno dla kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Banki z czystym sumieniem mogą udzielać kredytów, zmniejszając ryzyko kredytowe, a kredytobiorca może budować swoją wiarygodność jako rzetelny klient.

  Na polskim rynku finansowym pojawia się coraz więcej instytucji, które oferują konsumentom czyszczenie BIK-u. Nie każdy z nas może pochwalić się nieskazitelną historią kredytową, która zapewni pozytywną weryfikację wiarygodności kredytowej w banku. Ze względu na BIK na starcie odpada wielu potencjalnych kredytobiorców. BIK gromadzi wszystkie dane odnośnie do naszych poczynań finansowych. Są to zarówno dobre, jak i złe informacje. Podpisując umowę o kredyt, kredytobiorca musi wyrazić zgodę na przesłanie przez bank informacji do BIK-u, ale może jej nie wyrazić na przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania. Zaległości powyżej 60 dni archiwizowane nawet bez zgody kredytobiorcy jeszcze przez 5 lat po spłacie długu i nie ma możliwości usunięcia tych danych w czasie krótszym niż wskazany.

  Wiele firm oddłużeniowych gwarantuje klientom wyczyszczenie rejestru z negatywnych danych. Niestety nie ma możliwości usunięcia informacji o zaległościach powyżej dwóch miesięcy. Owszem, niektóre dane mogą zostać usunięte. Są to informacje, które trafiły do BIK-u w sposób omyłkowy. Sprostowanie możemy napisać samodzielnie lub poprosić firmę oddłużeniową o takie działanie.

  Wiele tego typu przedsiębiorstw gwarantuje wyczyszczenie BIK-u ze wszystkich informacji o zaległościach. Nie jest to możliwe. Są znane przypadki osób, które zaufały tego typu obietnicom, zapłaciły słoną prowizję, a negatywna historia jak była, tak jest. Powinniśmy zatem uważać na tego typu mrzonki i spłacać swoje kredyty terminowo. Wtedy Biuro Informacji Kredytowej nie będzie dla nas wrogiem, a stanie się sprzymierzeńcem.

  Ile kosztują odsetki karne od kredytu?

  Ile-kosztują-odsetki-karne-od-kredytu?

  W dzisiejszych, niepewnych czasach bywa tak, że nie jesteśmy w stanie na czas zapłacić raty kredytu. Wówczas musimy liczyć się z odsetkami karnymi. Ile one wynoszą i po jakim czasie są naliczane na nasze konto?

  Każdy kredyt brany na długi okres staje się dla nas sporym obciążeniem finansowym. Bywa, że w trakcie spłaty zadłużenia zaskakują nas chwilowe kłopoty z płynnością finansową. Większość kredytobiorców woli nie informować banku o problemach i chowa głowę w piasek. Jest to najgorsze działanie, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. W obliczu kłopotów finansowych musimy jak najszybciej skontaktować się z naszym bankiem i poinformować o sytuacji. Im szybciej, tym lepiej. Jeżeli jest to kredyt hipoteczny i mamy za sobą minimum rok terminowych spłat, to istnieje szansa, że bank udzieli nam tak zwanych wakacji kredytowych.

  W sytuacji, kiedy bank odmówi nam takiej możliwości, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia odsetek karnych. Są to odsetki od zadłużenia przeterminowanego, naliczane w zasadzie od razu po dni zapadalności raty, w sytuacji, kiedy kwota nie wpłynęła na rachunek banku. Odsetki karne są naliczane od kapitału, który nie został uiszczony przez kredytobiorcę. Każdy bank nalicza odsetki karne, biorąc pod uwagę zmienną stopę oprocentowania. W związku z ostatnimi zmianami na polu stóp procentowych takie odsetki nie mogą być wyższe niżeli 16 punktów procentowych. W telegraficznym skrócie oznacza to tyle, że jeżeli będziemy mieli poślizg w kwestii spłaty zobowiązania, to możemy być pewni, że bank naliczy nam najwyższe odsetki karne z możliwych.

  W momencie, kiedy klient zalega ze spłatą, bank rozpoczyna „kampanię” informacyjną. Kredytobiorca jest zawiadamiany o zaległości poprzez różne kanały. Pierwszy jest przeważnie SMS, telefony przypominające. Później bank wysyła pisma z informacją o zaległości. Większość tego typu monitów również kosztuje. Bank kieruje się jednak terminowością w spłacie transz kredytowych i chce mieć pewność, że owa luka zostanie jak najszybciej uregulowana. Ponadto jest to również istotne dla klienta, który nie spłacając kredytu w terminie, naraża się na obecność w różnych niechlubnych rejestrach nierzetelnych dłużników.