ubezpiecz rodzinę

ubezpiecz rodzinę ubezpieczenie rodzina polisa

Większość z nas ma rodzinę i chcielibyśmy, aby rodzinne życie płynęło szczęśliwie i bez kłopotów. Mimo tego, że Polacy coraz więcej czasu poświęcają pracy i karierze, rodzina jest dla nas nadal ważna. Dlatego zależy nam, aby nasi bliscy byli dobrze zabezpieczeni i w razie jakiś problemów, nieszczęśliwego wypadku, byli zabezpieczeni finansowo. Ale najczęściej tak nie jest. Z każdym rokiem przybywa nam nowych zobowiązań i planów. Jesteśmy odpowiedzialni za coraz więcej spraw. Staramy się zabezpieczyć przed tym, co nieprzewidywalne: ubezpieczamy samochód, dom czy mieszkanie, czyli rzeczy materialne, których strata byłaby dotkliwie odczuwalna. Ale martwimy się również o naszych najbliższych: dzieci, rodziców, żonę, męża, rodzeństwo itd. Bo dla naszej rodziny najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Martwimy się o edukację naszych dzieci, spłatę kredytu, wsparcie dla rodziców czy małżonka na emeryturze, gdyby zabrakło nas. I wtedy przychodzi nam na myśl ubezpieczenie rodzinne. Ubezpieczenie mogą wykupić osoby pozostające w związku małżeńskim oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku zagrożona zostanie realizacja już powziętych planów nasza rodzina będzie potrzebować pomocy. Wsparcia, które pozwoli zminimalizować negatywne skutki nieszczęśliwego wypadku i w razie nieszczęścia może pomóc zachować stabilizację finansową i możliwość realizacji wcześniejszych planów. Pakietów ubezpieczeniowych jest mnóstwo. Oferują one między innymi: finansowe wsparcie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, ograniczającego lub uniemożliwiającego kontynuowanie pracy zawodowej (finansowe wsparcie w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania na jedną z chorób zagrażających życiu lub zdrowiu, czyli pieniądze na lekarstwa, badania, rekonwalescencję czy adaptację otoczenia do nowej sytuacji życiowej), ochronę dla członków rodziny w ramach ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku (dotyczy małżonka i wszystkich dzieci ubezpieczonego), wypłatę z tytułu min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW. Ważne, że najczęściej ubezpieczenie rodzinne chroni osoby samotnie wychowujące dzieci bez dodatkowej opłaty. Wiele pakietów ubezpieczeniowych w ramach jednej polisy ubezpiecza życie i zdrowie swoich najbliższych: partnera i dzieci (najczęściej bez względu na ich ilość); pozwala długoterminowo gromadzić oszczędności, np. z myślą o emeryturze, studiach dla dziecka czy spełnianiu przyszłych marzeń i co ważne daje możliwość łatwego dopasowania programu do zmieniających się potrzeb rodziny. Zazwyczaj procedura zawarcia umowy jest ograniczana do niezbędnego minimum, bez konieczności przechodzenia badań medycznych. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się, aby taka polisa była jak najlepiej dostosowana do potrzeb rodziny, dlatego bardzo często ubezpieczenie występuje w kilku wariantach do wyboru, tak, aby każdy z nas mógł znaleźć ofertę zgodną z naszymi potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami finansowymi.