prawie wszystko o karcie chipowej

prawie wszystko o karcie chipowej karta chip numer

Nazwa karty chipowej (standardu EMV) pochodzi od nazw organizacji płatniczych, które ją stworzyły – Eurocard/MasterCard i Visa. Karta elektroniczna, karta chipowa (smart card) to według encyklopedycznej definicji uniwersalny nośnik danych w postaci karty wykonanej z plastiku z umieszczonym na niej (lub wewnątrz niej) jednym lub kilkoma układami scalonymi (chip), które pozwalają na ochronę procesu logowania użytkownika, kontrolę dostępu i zawartych na niej danych. Może być odczytywana za pomocą urządzeń automatycznych, np. przy zawieraniu i rozliczaniu transakcji finansowych oraz w kasach cyfrowych. Karty elektroniczne charakteryzują się: wielokrotnością usług – jedna karta może mieć kilka zastosowań, może być jednocześnie np. kartą identyfikacyjną, bankomatową i płatniczą; skuteczniejszą ochroną danych – odczytanie danych z karty wymaga bardziej skomplikowanych urządzeń od czytników pasków magnetycznych; część danych może być zaszyfrowana i niemożliwa do odczytania bez klucza; większą elastycznością – umożliwia szybką modyfikację danych; karta elektroniczna może zawierać znacznie więcej danych niż karty z paskiem magnetycznym. Karty elektroniczne znalazły wiele zastosowań w życiu codziennym. Najczęściej służą jako: karty kontroli dostępu do pomieszczeń i zasobów; identyfikatory w postaci legitymacji elektronicznych jak i certyfikatów elektronicznych oraz karty płatnicze. Każda karta chipowa ma mikroprocesor, który zapewnia kontrolę odczytu i zapisu danych umieszczonych w pamięci. Podczas jakiejkolwiek operacji posiadacz musi wprowadzić odpowiedni numer PIN. Mikroprocesor ma możliwość kontrolowania nieudanych prób wprowadzania, po ustalonej wcześniej liczbie złych logowań karta może być zablokowana. Procesor zarządza również pamięcią, co umożliwia wprowadzanie do niej dowolnych informacji, dzięki czemu łatwo można zmienić jej funkcję. W obecnych czasach karta chipowa to również narzędzie walki ze skimmingiem, który polega na kopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty ofiary i wykorzystania go do zakupów na jej koszt. Zachętą dla skimmerów jest niezwykła łatwość, z jaką można dokonywać tego rodzaju oszustw oraz niewielki, i ciągle malejący, koszt urządzeń niezbędnych do prowadzenie tego procederu. Klient i bank są niestety wobec skimmerów prawie bezbronni. Skimming jest obecnie ogromna plagą w USA i Europie Zachodniej, także w Polsce zdarzają się jego przypadki. Karty chipowe są praktycznie nie do skopiowania, dlatego skimming w ich przypadku nie jest możliwy.
Dodatkowo wszystkie transakcje kartami chipowymi są potwierdzane kodem PIN, a nie podpisem klienta. Zapewnia to większy komfort i bezpieczeństwo posiadaczowi karty, który wie, że bez znajomości kodu PIN przestępcy nie wykonają jego kartą żadnej transakcji.