Na czym polegają kredyty studenckie?

Na-czym-polegają-kredyty-studenckie?

Kredyt studencki to ciekawy sposób na sfinansowanie studiów. Zanim z niego skorzystamy, warto wiedzieć, na jakich zasadach działa i jakie wymagania przed kredytobiorcą stawia.

Osoby, które rozpoczynają studia lub już studiują, mają możliwość skorzystania z możliwości, jakie daje kredyt studencki. Jest to specjalny rodzaj kredytu, który jest finansowany ze środków budżetu państwa. Kredyty studenckie są udzielane tylko przez wybrane instytucje bankowe i działają wedle specjalnych przepisów.

Podstawowa zasada kredytu studenckiego jest taka, że nie otrzymujemy go jednorazowo i nie spłacamy długu od razu. Kredyt tego typu można zaciągną na okres 5 lat bądź krótszy. Mogą z niego skorzystać zwykli studencki lub doktoranci. Kredyty opiewają na kwotę 600 zł miesięcznie. Student otrzymuje pieniądze każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku. W trakcie studiów nie jest zobowiązany do spłacania tej kwoty. Spłata kredytu zaczyna się dopiero po ukończeniu studiów. Co istotne, wtedy też student ma 2-letni okres bezodsetkowy, w którym może spłacić zaciągnięte zobowiązanie bez kosztów operacyjnych. Jeśli nie uda mu się spłacić całej kwoty kredytu w tym czasie, to później zaczyna się standardowa spłata kredytu w miesięcznych ratach, razem z odsetkami. Odsetki są przy tym bardzo niskie. Wszystko zostało zorganizowane tak, aby wysiłek spłaty był jak najmniej odczuwalny przez absolwenta.

Kredyt studencki można uzyskać w prosty sposób, a procedury nie zajmują wcale dużo czasu. Tego typu produkty są skierowane do studentów, którzy nie są w stanie z własnych środków poradzić sobie z finansowaniem w trakcie studiów. Preferencyjne warunki tego typu pożyczek sprawiają, że spłaca się je o wiele łatwiej niż standardowe kredyty gotówkowe. Warto w tym miejscu wspomnieć również o tym, że spłata kredytu studenckiego może zostać w całości lub w części umorzona. Wszystko zależy od tego, jakie wyniki będziemy osiągać w trakcie nauki i czy będziemy należeć do grona 5-procent najlepszych studentów danej uczelni.

Za skorzystaniem z kredytu przemawiają również takie fakty jak możliwość karencji w spłacie kredytu a także odsetek, brak opłat za wcześniejszą spłatę zadłużenia oraz za dokonywanie nadpłat, a także elastyczne dostosowanie okresu spłaty w zależności od możliwości danego kredytobiorcy.