Czyszczenie BIK-u może nie zadziałać

Czyszczenie-BIK-u-może-nie-zadziałać

Firmy oddłużeniowe, które gwarantują konsumentom czyszczenie BIK-u, wyrastają jak grzyby po deszczu. Jednak nie warto do końca ufać takim instytucjom, bowiem usługi przez nie oferowane mogą okazać się nieskuteczne.

Instytucja Biura Informacji Kredytowej powstała z myślą o dostarczaniu rzetelnych informacji bankom na temat historii kredytowej konsumentów. Korzyści z BIK-u płyną zarówno dla kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Banki z czystym sumieniem mogą udzielać kredytów, zmniejszając ryzyko kredytowe, a kredytobiorca może budować swoją wiarygodność jako rzetelny klient.

Na polskim rynku finansowym pojawia się coraz więcej instytucji, które oferują konsumentom czyszczenie BIK-u. Nie każdy z nas może pochwalić się nieskazitelną historią kredytową, która zapewni pozytywną weryfikację wiarygodności kredytowej w banku. Ze względu na BIK na starcie odpada wielu potencjalnych kredytobiorców. BIK gromadzi wszystkie dane odnośnie do naszych poczynań finansowych. Są to zarówno dobre, jak i złe informacje. Podpisując umowę o kredyt, kredytobiorca musi wyrazić zgodę na przesłanie przez bank informacji do BIK-u, ale może jej nie wyrazić na przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania. Zaległości powyżej 60 dni archiwizowane nawet bez zgody kredytobiorcy jeszcze przez 5 lat po spłacie długu i nie ma możliwości usunięcia tych danych w czasie krótszym niż wskazany.

Wiele firm oddłużeniowych gwarantuje klientom wyczyszczenie rejestru z negatywnych danych. Niestety nie ma możliwości usunięcia informacji o zaległościach powyżej dwóch miesięcy. Owszem, niektóre dane mogą zostać usunięte. Są to informacje, które trafiły do BIK-u w sposób omyłkowy. Sprostowanie możemy napisać samodzielnie lub poprosić firmę oddłużeniową o takie działanie.

Wiele tego typu przedsiębiorstw gwarantuje wyczyszczenie BIK-u ze wszystkich informacji o zaległościach. Nie jest to możliwe. Są znane przypadki osób, które zaufały tego typu obietnicom, zapłaciły słoną prowizję, a negatywna historia jak była, tak jest. Powinniśmy zatem uważać na tego typu mrzonki i spłacać swoje kredyty terminowo. Wtedy Biuro Informacji Kredytowej nie będzie dla nas wrogiem, a stanie się sprzymierzeńcem.