Ile kosztują odsetki karne od kredytu?

Ile-kosztują-odsetki-karne-od-kredytu?

W dzisiejszych, niepewnych czasach bywa tak, że nie jesteśmy w stanie na czas zapłacić raty kredytu. Wówczas musimy liczyć się z odsetkami karnymi. Ile one wynoszą i po jakim czasie są naliczane na nasze konto?

Każdy kredyt brany na długi okres staje się dla nas sporym obciążeniem finansowym. Bywa, że w trakcie spłaty zadłużenia zaskakują nas chwilowe kłopoty z płynnością finansową. Większość kredytobiorców woli nie informować banku o problemach i chowa głowę w piasek. Jest to najgorsze działanie, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. W obliczu kłopotów finansowych musimy jak najszybciej skontaktować się z naszym bankiem i poinformować o sytuacji. Im szybciej, tym lepiej. Jeżeli jest to kredyt hipoteczny i mamy za sobą minimum rok terminowych spłat, to istnieje szansa, że bank udzieli nam tak zwanych wakacji kredytowych.

W sytuacji, kiedy bank odmówi nam takiej możliwości, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia odsetek karnych. Są to odsetki od zadłużenia przeterminowanego, naliczane w zasadzie od razu po dni zapadalności raty, w sytuacji, kiedy kwota nie wpłynęła na rachunek banku. Odsetki karne są naliczane od kapitału, który nie został uiszczony przez kredytobiorcę. Każdy bank nalicza odsetki karne, biorąc pod uwagę zmienną stopę oprocentowania. W związku z ostatnimi zmianami na polu stóp procentowych takie odsetki nie mogą być wyższe niżeli 16 punktów procentowych. W telegraficznym skrócie oznacza to tyle, że jeżeli będziemy mieli poślizg w kwestii spłaty zobowiązania, to możemy być pewni, że bank naliczy nam najwyższe odsetki karne z możliwych.

W momencie, kiedy klient zalega ze spłatą, bank rozpoczyna „kampanię” informacyjną. Kredytobiorca jest zawiadamiany o zaległości poprzez różne kanały. Pierwszy jest przeważnie SMS, telefony przypominające. Później bank wysyła pisma z informacją o zaległości. Większość tego typu monitów również kosztuje. Bank kieruje się jednak terminowością w spłacie transz kredytowych i chce mieć pewność, że owa luka zostanie jak najszybciej uregulowana. Ponadto jest to również istotne dla klienta, który nie spłacając kredytu w terminie, naraża się na obecność w różnych niechlubnych rejestrach nierzetelnych dłużników.