Kredyt gotówkowy i hipoteczny jednocześnie – jak to pogodzić?

Kredyt-gotówkowy-i-hipoteczny-jednocześnie---jak-to-pogodzić?

Kredyty są coraz popularniejsze, a to oznacza, że wiele osób posiada kilka pożyczek jednocześnie.

Konsumenci korzystają z możliwości, jakie dają im kredyty. To w praktyce oznacza, że biorą już nie tylko jeden kredyt, ale coraz częściej decydują się np. na wzięcie dwóch kredytów w tym samym czasie. Najczęstszą konfiguracją jest kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny. Taka sytuacja wiąże się z pewnymi utrudnieniami, ale nie są one nieprzekraczalne.

Dwa kredyty to oczywiście duże obciążenie dla naszej zdolności kredytowej. W dużym skrócie można powiedzieć, że stanowią one wyzwanie dla klienta. Dwa kredyty oznaczają, że co miesiąc należy spłacić dwie raty kredytowe. To z kolei oznacza większe obciążenie budżetu domowego. Aby dobrze wywiązywać się ze spłacania tych należności, należy w pierwszym rzędzie odpowiednio zaplanować harmonogram spłat. Kredyt hipoteczny brany najczęściej na zakup mieszkania to długoterminowe zobowiązanie. Jako takie wymaga ono stałego spłacania rat przez kilkanaście rat. Zazwyczaj posiadacz takiego kredytu musi nauczyć się niejako żyć z nim i traktować go jako stały miesięczny wydatek. Kredyt gotówkowy zwykle ma inny charakter. Najczęściej jest to kredyt, który trwa kilka miesięcy. Ta różnica pozwoli nam na lepsze planowanie.

Aby poradzić sobie ze spłatą kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego jednocześnie, warto wykorzystać psychologiczny podziała na zachowania stałe i tymczasowe. Te pierwsze stanowią stały element naszego życia co oznacza, że niejako życie musi zostać w zgodzie z nimi ukształtowane. Z kolei zachowania tymczasowe wymagają mobilizacji zasobów tylko przez określony czas. Właśnie w ten sposób najlepiej podejść do dwóch kredytów. Skoro szykuje nam się dodatkowe wyzwanie w postaci kredytu gotówkowego, to warto mieć świadomość, że wydatki w tym okresie wzrosną. Aby wszystko spłacić w terminie, trzeba więc ograniczyć inne wydatki lub poszukać dodatkowego źródła dochodów. Żeby spłata obu należności stała się możliwa nierzadko najlepszą opcją jest rozciągnięcie kredytu gotówkowego tak, aby raty były jak najniższe. W ostateczności można zdecydować się na konsolidację kredytu, ale to niesie ze sobą konsekwencje w postaci wyższych stóp procentowych.

Spłatę kredytu hipotecznego i gotówkowego można pogodzić. Trzeba jednak pamiętać, że wymaga to dobrego planowania i odpowiedniego podejścia do tematu.