Co musisz wiedzieć o zabezpieczeniach kredytów?

Co-musisz-wiedzieć-o-zabezpieczeniach-kredytów?

Jakie są rodzaje zabezpieczeń kredytów i czy warto je posiadać?

Coraz więcej Polaków decyduje się na zaciągnięcie rozmaitych kredytów. Jednak czy tak naprawdę czytamy umowy, które podpisujemy? Czy interesujemy się, czy nasz kredyt jest zabezpieczony i w jaki sposób? Czy też tylko cieszymy się z uzyskanej gotówki, nie przejmując się tym, co się stanie, jeżeli przestaniemy go spłacać? Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto zasięgnąć informacji oraz czytać uważnie umowy przed podpisaniem.

Jak wiadomo, kredytodawcami są tylko i wyłącznie banki. Te instytucje finansowe mogą udzielać kredyty zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. Głównym warunkiem otrzymania kredytu jest przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia, które będzie atrakcyjne dla kredytodawcy. Zabezpieczenie musi być adekwatne do sumy kredytu, jaki chcemy zaciągnąć. 

Zabezpieczenia kredytów mogą być rozmaite. Wszystko zależy od banku i od rodzaju kredytu, o jaki się staramy. Warto jednak podzielić zabezpieczenia kredytu na dwie zasadnicze grupy:

  • zabezpieczenia osobiste – w razie niespłacenia kredytu kredytobiorca odpowiada swoim majątkiem;
  • zabezpieczenia rzeczowe – wiążące się z ograniczeniem odpowiedzialności kredytobiorcy tylko do przedmiotu zabezpieczenia.

Warto pamiętać, że zabezpieczenia osobiste i rzeczowe mogą również mieć wiele rodzajów. Do zabezpieczeń osobistych możemy zaliczyć np. weksle gwarancyjne, poręczenia wekslowe, gwarancję  bankową lub ubezpieczenia kredytu. Z kolei do zabezpieczeń rzeczowych możemy zaliczyć m.in. zastaw na rzeczy ruchomej, hipotekę na nieruchomości, kaucję, a nawet blokadę środków pieniężnych na rachunku osobistym lub inwestycyjnym. Starając się o kredyt, warto się zastanowić, czy możemy przedstawić bankowi zabezpieczenie kredytu na tyle atrakcyjne, aby poważnie rozważył on nasz wniosek o udzielenie nam finansowego wsparcia.

Banki, udzielając kredytów, powierzają kredytobiorcom zazwyczaj duże kwoty. Muszą mieć pewność, że wierzyciele będą w stanie oddać powierzone im pieniądze łącznie z naliczonymi odsetkami i prowizjami. Im lepsze zabezpieczenie kredytu, tym bardziej wiarygodni będziemy dla banku, dzięki czemu dostaniemy korzystniejszą ofertę kredytową.