Kredyt z dopłatą-ogólne założenia

Program „Rodzina na swoim” to preferencyjny kredyt objęty dopłatami do oprocentowania finansowanymi poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa. Jest to program przeznaczony dla małżeństw lub osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z programu, jeśli przynajmniej jedno dziecko jest niepełnoletnie, pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny na dziecko (bez względu na wiek) lub jeśli dziecko nie zakończyło jeszcze edukacji (do 25 roku życia). O co więc chodzi w kredycie z dopłatą?

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na zakup domu lub lokalu mieszkalnego oraz na budowę domu tzw. systemem gospodarczym. Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny nie może być właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 mkw. i 140 mkw.
Uczestnicy programu otrzymują dofinansowanie wysokości połowy sumy odsetek naliczonych według tzw. stopy referencyjnej. Stopa referencyjna wyliczana jest na podstawie trzymiesięcznej stopy WIBOR powiększonej o 2 punkty procentowe. Z preferencyjnego programu dopłat można skorzystać tylko jednorazowo, a dopłaty otrzymywane są przez 8 lat.

Program rodzina na swoim prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pośredniczy w przekazywaniu dopłat z budżetu państwa. Dopłaty dotyczą jedynie kredytów w złotych, udzielonych przez banki, które podpisały umowę z BGK. Kredy w ramach programu „Rodzina na swoim” można obecnie uzyskać w PKO BP, Pekao, Banku Pocztowym, bankach spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości, Mazowieckim Banku Regionalnym i Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK’ach). Chęć uczestnictwa w programie wykazuje kilkanaście banków komercyjnych i wszystko wskazuje na to, że wkrótce dostępność programu powinna być zdecydowanie szersza.

Znowelizowana ustawa o dopłatach rządowych przewiduje tez wyższe limity dotyczące cen nieruchomości w rejonach Polski. Odbiegające od cen rynkowych limity cenowe stanowiły dotychczas największy hamulec rozwoju tego programu.
W 2008 roku udzielono łącznie ok. 6,5 tys. tego typu kredytów na łączną kwotę ponad 850 mln zł. Plany na 2009 rok zakładają udzielenie ponad 19 tys. kredytów na kwotę ok. 2,5 mld zł.

Kredyt z dopłatą można otrzymać w kilku bankach takich jak PEKAO, PKO BP, Dombank, BPH, Alior Bank, Bank Pocztowy, banki spółdzielcze.

Waclaw