Kredyt studencki po rzuceniu studiów

Kredyt-studencki-po-rzuceniu-studiów

Kredyt studencki umożliwia młodym osobom, nieposiadającym środków na utrzymanie w okresie studiów, sfinansowanie całego okresu nauki. Jest to pomoc udzielana przez państwo, którą student może przeznaczyć na wydatki związane ze studiami, np. koszty utrzymania, pomoce naukowe itp. Co dalej z kredytem studenckim w przypadku porzucenia studiów?

O kredyt studencki z dopłatą do odsetek mogą się ubiegać studenci: uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia, a także studenci studiów doktoranckich.

Kto może wnioskować o kredyt studencki?

Kredyt studencki jest przeznaczony dla studentów z rodzin mniej zamożnych, czyli takich, których nie stać na wsparcie młodego człowieka w okresie nauki. W związku z tym co roku ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania kredytu.

Student ubiegający się o kredyt studencki musi złożyć do banku wniosek wraz z potwierdzeniem dochodu w rodzinie, zaświadczeniem ze szkoły wyższej potwierdzającym studiowanie, a także dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu. Wnioski należy składać do 15 listopada każdego roku w jednym z banków udzielających kredytów studenckich.

Warunki udzielania kredytu studenckiego

Kredyt studencki jest udzielny na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, który dla doktorantów może być przedłużony o maksymalnie 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, jednak nie dłużej niż przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim. Wsparcie finansowe nie jest wypłacane w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych. Miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi 600 zł, w związku z tym, w ciągu jednego roku akademickiego student może dostać 6000 zł. Od roku akademickiego 2015/2016 istnieje możliwość wnioskowania o ratę podwyższoną – 800 zł miesięcznie.

Kiedy bank przestanie wypłacać transze?

Bank zaprzestanie wypłacania miesięcznych transz kredytu studenckiego, jeżeli:

  • student nie zaliczy semestru;
  • student nie przedstawi w terminie bankowi ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Wypłaty będą wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym student przedłoży w banku ważną legitymację studencką.

Utrata statusu studenta

Spłata kredytu studenckiego powinna rozpocząć się 2 lata po zakończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów, splata kredytu powinna nastąpić od następnego miesiąca po terminie utraty statusu studenta. W takiej sytuacji liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat, czyli w przypadku otrzymywania kredytu przez cztery lata, spłacać go musimy w ratach przez osiem.

Ranking kredytów na 0%

Ranking-kredytów-na-0%

Kredyt pozwala sfinansować nie tylko nagłe potrzeby, jak zakup nowego sprzętu AGD czy RTV, który właśnie się zepsuł, ale także rodzinny wakacyjny wyjazd. W sytuacji, gdy decydujemy się na takie zobowiązanie, chcemy mieć możliwie najniższe oprocentowanie i prowizję. Które banki oferują kredyty 0%? Oto nasz ranking.

Kredyt gotówkowy stanowi jedną z najpopularniejszych metod finansowania niewielkich wydatków lub naprawy budżetu domowego. Ten rodzaj kredytu posiada w swojej ofercie prawie każdy bank. Aby otrzymać taki kredyt, musimy w wybranej instytucji finansowej złożyć wniosek kredytowy wraz z zaświadczeniem o dochodach. Na podstawie tych dokumentów, bank ocenia zdolność kredytową osoby wnioskującej, a następnie sprawdza jej historię w Biurze Informacji Kredytowej. W sytuacji, gdy kredytobiorca pozytywnie przejdzie proces weryfikacyjny, bank zaprasza go do podpisania umowy kredytowej i odebrania gotówki.

Ranking kredytów na 0%

Lp.

Nazwa banku

Nazwa oferty

Prowizja

Maksymalny okres kredytowania

Maksymalna kwota kredytu

RRSO

1

Citi Handlowy

Kredyt w ramach karty kredytowej Citi Simplicity z ratą 20 zł/m-c

 

0%

12 miesięcy

do 10 000 zł

od 0%

2.

Getin Noble Bank

Darmowy kredyt

0%

12 miesięcy

Do 2 000 zł

od 0%

3.

Deutsche Bank Polska

db Kredyt Gotówkowy – oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 

0%

84 miesiące

do 200 000 zł

8,29%

Oferty konsolidacyjne

W ramach kredytów 0% i bez prowizji, można obecnie jeszcze skorzystać z pożyczek i kredytów konsolidacyjnych. W tym rankingu najlepiej prezentuje się oferta ING Banku Śląskiego – Pożyczka gotówkowa z konsolidacją zaangażowań z obcych banków. W tej propozycji prowizja wynosi 0%, natomiast RRSO: 8,07%. W ramach kredytu możemy wnioskować maksymalnie o kwotę do 160 tys. zł, z okresem kredytowania do 96 miesięcy.

Podobną ofertę posiada PKO BP – Kredyt konsolidacyjny, Oferta Promocyjna z ubezpieczeniem. Tutaj też możemy liczyć na prowizję 0%, jednak RRSO jest na poziomie 11,81%. W ramach tego kredytu można wnioskować o kwotę do 120 tys. zł, z maksymalnym okresem kredytowania 96 miesięcy.

Trzecia oferta konsolidacyjna z prowizją 0%, to Pożyczka Konsolidacyjna – dla nowych klientów Banku Millennium. W ramach tej oferty RRSO jest na poziomie 12,90%. W tej propozycji klient może wnioskować maksymalnie o kwotę do 150 tys. zł, z okresem kredytowania do 96 miesięcy.

Na czym polegają kredyty studenckie?

Na-czym-polegają-kredyty-studenckie?

Kredyt studencki to ciekawy sposób na sfinansowanie studiów. Zanim z niego skorzystamy, warto wiedzieć, na jakich zasadach działa i jakie wymagania przed kredytobiorcą stawia.

Osoby, które rozpoczynają studia lub już studiują, mają możliwość skorzystania z możliwości, jakie daje kredyt studencki. Jest to specjalny rodzaj kredytu, który jest finansowany ze środków budżetu państwa. Kredyty studenckie są udzielane tylko przez wybrane instytucje bankowe i działają wedle specjalnych przepisów.

Podstawowa zasada kredytu studenckiego jest taka, że nie otrzymujemy go jednorazowo i nie spłacamy długu od razu. Kredyt tego typu można zaciągną na okres 5 lat bądź krótszy. Mogą z niego skorzystać zwykli studencki lub doktoranci. Kredyty opiewają na kwotę 600 zł miesięcznie. Student otrzymuje pieniądze każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku. W trakcie studiów nie jest zobowiązany do spłacania tej kwoty. Spłata kredytu zaczyna się dopiero po ukończeniu studiów. Co istotne, wtedy też student ma 2-letni okres bezodsetkowy, w którym może spłacić zaciągnięte zobowiązanie bez kosztów operacyjnych. Jeśli nie uda mu się spłacić całej kwoty kredytu w tym czasie, to później zaczyna się standardowa spłata kredytu w miesięcznych ratach, razem z odsetkami. Odsetki są przy tym bardzo niskie. Wszystko zostało zorganizowane tak, aby wysiłek spłaty był jak najmniej odczuwalny przez absolwenta.

Kredyt studencki można uzyskać w prosty sposób, a procedury nie zajmują wcale dużo czasu. Tego typu produkty są skierowane do studentów, którzy nie są w stanie z własnych środków poradzić sobie z finansowaniem w trakcie studiów. Preferencyjne warunki tego typu pożyczek sprawiają, że spłaca się je o wiele łatwiej niż standardowe kredyty gotówkowe. Warto w tym miejscu wspomnieć również o tym, że spłata kredytu studenckiego może zostać w całości lub w części umorzona. Wszystko zależy od tego, jakie wyniki będziemy osiągać w trakcie nauki i czy będziemy należeć do grona 5-procent najlepszych studentów danej uczelni.

Za skorzystaniem z kredytu przemawiają również takie fakty jak możliwość karencji w spłacie kredytu a także odsetek, brak opłat za wcześniejszą spłatę zadłużenia oraz za dokonywanie nadpłat, a także elastyczne dostosowanie okresu spłaty w zależności od możliwości danego kredytobiorcy.