Czyszczenie BIK-u może nie zadziałać

Czyszczenie-BIK-u-może-nie-zadziałać

Firmy oddłużeniowe, które gwarantują konsumentom czyszczenie BIK-u, wyrastają jak grzyby po deszczu. Jednak nie warto do końca ufać takim instytucjom, bowiem usługi przez nie oferowane mogą okazać się nieskuteczne.

Instytucja Biura Informacji Kredytowej powstała z myślą o dostarczaniu rzetelnych informacji bankom na temat historii kredytowej konsumentów. Korzyści z BIK-u płyną zarówno dla kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Banki z czystym sumieniem mogą udzielać kredytów, zmniejszając ryzyko kredytowe, a kredytobiorca może budować swoją wiarygodność jako rzetelny klient.

Na polskim rynku finansowym pojawia się coraz więcej instytucji, które oferują konsumentom czyszczenie BIK-u. Nie każdy z nas może pochwalić się nieskazitelną historią kredytową, która zapewni pozytywną weryfikację wiarygodności kredytowej w banku. Ze względu na BIK na starcie odpada wielu potencjalnych kredytobiorców. BIK gromadzi wszystkie dane odnośnie do naszych poczynań finansowych. Są to zarówno dobre, jak i złe informacje. Podpisując umowę o kredyt, kredytobiorca musi wyrazić zgodę na przesłanie przez bank informacji do BIK-u, ale może jej nie wyrazić na przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania. Zaległości powyżej 60 dni archiwizowane nawet bez zgody kredytobiorcy jeszcze przez 5 lat po spłacie długu i nie ma możliwości usunięcia tych danych w czasie krótszym niż wskazany.

Wiele firm oddłużeniowych gwarantuje klientom wyczyszczenie rejestru z negatywnych danych. Niestety nie ma możliwości usunięcia informacji o zaległościach powyżej dwóch miesięcy. Owszem, niektóre dane mogą zostać usunięte. Są to informacje, które trafiły do BIK-u w sposób omyłkowy. Sprostowanie możemy napisać samodzielnie lub poprosić firmę oddłużeniową o takie działanie.

Wiele tego typu przedsiębiorstw gwarantuje wyczyszczenie BIK-u ze wszystkich informacji o zaległościach. Nie jest to możliwe. Są znane przypadki osób, które zaufały tego typu obietnicom, zapłaciły słoną prowizję, a negatywna historia jak była, tak jest. Powinniśmy zatem uważać na tego typu mrzonki i spłacać swoje kredyty terminowo. Wtedy Biuro Informacji Kredytowej nie będzie dla nas wrogiem, a stanie się sprzymierzeńcem.

Ile kosztują odsetki karne od kredytu?

Ile-kosztują-odsetki-karne-od-kredytu?

W dzisiejszych, niepewnych czasach bywa tak, że nie jesteśmy w stanie na czas zapłacić raty kredytu. Wówczas musimy liczyć się z odsetkami karnymi. Ile one wynoszą i po jakim czasie są naliczane na nasze konto?

Każdy kredyt brany na długi okres staje się dla nas sporym obciążeniem finansowym. Bywa, że w trakcie spłaty zadłużenia zaskakują nas chwilowe kłopoty z płynnością finansową. Większość kredytobiorców woli nie informować banku o problemach i chowa głowę w piasek. Jest to najgorsze działanie, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. W obliczu kłopotów finansowych musimy jak najszybciej skontaktować się z naszym bankiem i poinformować o sytuacji. Im szybciej, tym lepiej. Jeżeli jest to kredyt hipoteczny i mamy za sobą minimum rok terminowych spłat, to istnieje szansa, że bank udzieli nam tak zwanych wakacji kredytowych.

W sytuacji, kiedy bank odmówi nam takiej możliwości, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia odsetek karnych. Są to odsetki od zadłużenia przeterminowanego, naliczane w zasadzie od razu po dni zapadalności raty, w sytuacji, kiedy kwota nie wpłynęła na rachunek banku. Odsetki karne są naliczane od kapitału, który nie został uiszczony przez kredytobiorcę. Każdy bank nalicza odsetki karne, biorąc pod uwagę zmienną stopę oprocentowania. W związku z ostatnimi zmianami na polu stóp procentowych takie odsetki nie mogą być wyższe niżeli 16 punktów procentowych. W telegraficznym skrócie oznacza to tyle, że jeżeli będziemy mieli poślizg w kwestii spłaty zobowiązania, to możemy być pewni, że bank naliczy nam najwyższe odsetki karne z możliwych.

W momencie, kiedy klient zalega ze spłatą, bank rozpoczyna „kampanię” informacyjną. Kredytobiorca jest zawiadamiany o zaległości poprzez różne kanały. Pierwszy jest przeważnie SMS, telefony przypominające. Później bank wysyła pisma z informacją o zaległości. Większość tego typu monitów również kosztuje. Bank kieruje się jednak terminowością w spłacie transz kredytowych i chce mieć pewność, że owa luka zostanie jak najszybciej uregulowana. Ponadto jest to również istotne dla klienta, który nie spłacając kredytu w terminie, naraża się na obecność w różnych niechlubnych rejestrach nierzetelnych dłużników.

Jak posługiwać się rankingami kredytów mieszkaniowych?

Jak-posługiwać-się-rankingami-kredytów-mieszkaniowych?

Zanim ktokolwiek podejmie decyzję w sprawie kupna mieszkania najpierw dokładnie sprawdza różne nieruchomości – jest to zachowanie istotne i cenione. Rozwaga i skrupulatność jest równie ważna przy wyborze kredytu mieszkaniowego. Dlatego warto w tej kwestii posłużyć się rankingami kredytów mieszkaniowych.

Rankingi kredytów mieszkaniowych zestawiają oferty, kładąc szczególny nacisk na ich szczegóły. Dzięki temu można porównać i zweryfikować propozycje banków. Jednym słowem, rankingi kredytów mieszkaniowych mają niewątpliwe zalety, ponieważ pozwalają na znalezienie najkorzystniejszego kredytu mieszkaniowego z oferowanych w danym momencie i skracają samodzielne porównywanie wielu propozycji dostępnych na rynku.

Umiejętne wykorzystanie rankingów kredytów mieszkaniowych jest niezwykle istotne przy tak dużej inwestycji jak zakup mieszkania i związanym z tym długookresowym obciążeniem domowego budżetu. Przecież zakup mieszkania na kredyt wiąże się ze spłacanie rat kredytowych, a to może trwać nawet 25-35 lat. Dlatego należy się przygotować na wybór kredytu i wysokość comiesięcznej raty. Każdy, kto chce skorzystać z rankingów kredytów mieszkaniowych, może to zrobić w dowolnej chwili, ponieważ są one regularnie publikowane przez prasę i portale specjalizujące się w tematyce finansowej i bankowej.

Rankingi kredytów mieszkaniowych porównują głównie: wysokość rat, marży i prowizji, możliwe koszty dodatkowe ubezpieczeń, warunki wiązanej sprzedaży i łączne koszty spłaty długu. Ponadto oceniane jest maksymalne LTV, możliwe najwyższy okres kredytowania czy wielkość sprzedaży. Rankingi prezentują oferty wyselekcjonowane zgodnie z określonymi zasadami, a kryteria zestawień mogą być różne, bo poszczególne oferty kredytowe skierowane są do określonych klientów, dlatego z niektórych kredytów nie każdy może skorzystać. Stąd analizując zestawienia, warto pamiętać o kredytach posiadających najniższe koszty, bo te udzielane są na warunkach promocyjnych, z których można skorzystać jedynie na określonych zasadach związanych z przynależnością, np. do konkretnych grup zawodowych. Należy zwrócić również uwagę na to, że popularne kredyty mieszkaniowe związane są z innymi produktami oferowanymi przez bank – wtedy istnieje konieczność zakupu całego pakietu. Rankingi kredytów mieszkaniowych są pomocne, jednak o istocie każdej oferty kredytu decyduje indywidualny potencjał i zdolność kredytowa klienta.

Komentarze