Ile kosztują odsetki karne od kredytu?

Ile-kosztują-odsetki-karne-od-kredytu?

W dzisiejszych, niepewnych czasach bywa tak, że nie jesteśmy w stanie na czas zapłacić raty kredytu. Wówczas musimy liczyć się z odsetkami karnymi. Ile one wynoszą i po jakim czasie są naliczane na nasze konto?

Każdy kredyt brany na długi okres staje się dla nas sporym obciążeniem finansowym. Bywa, że w trakcie spłaty zadłużenia zaskakują nas chwilowe kłopoty z płynnością finansową. Większość kredytobiorców woli nie informować banku o problemach i chowa głowę w piasek. Jest to najgorsze działanie, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. W obliczu kłopotów finansowych musimy jak najszybciej skontaktować się z naszym bankiem i poinformować o sytuacji. Im szybciej, tym lepiej. Jeżeli jest to kredyt hipoteczny i mamy za sobą minimum rok terminowych spłat, to istnieje szansa, że bank udzieli nam tak zwanych wakacji kredytowych.

W sytuacji, kiedy bank odmówi nam takiej możliwości, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia odsetek karnych. Są to odsetki od zadłużenia przeterminowanego, naliczane w zasadzie od razu po dni zapadalności raty, w sytuacji, kiedy kwota nie wpłynęła na rachunek banku. Odsetki karne są naliczane od kapitału, który nie został uiszczony przez kredytobiorcę. Każdy bank nalicza odsetki karne, biorąc pod uwagę zmienną stopę oprocentowania. W związku z ostatnimi zmianami na polu stóp procentowych takie odsetki nie mogą być wyższe niżeli 16 punktów procentowych. W telegraficznym skrócie oznacza to tyle, że jeżeli będziemy mieli poślizg w kwestii spłaty zobowiązania, to możemy być pewni, że bank naliczy nam najwyższe odsetki karne z możliwych.

W momencie, kiedy klient zalega ze spłatą, bank rozpoczyna „kampanię” informacyjną. Kredytobiorca jest zawiadamiany o zaległości poprzez różne kanały. Pierwszy jest przeważnie SMS, telefony przypominające. Później bank wysyła pisma z informacją o zaległości. Większość tego typu monitów również kosztuje. Bank kieruje się jednak terminowością w spłacie transz kredytowych i chce mieć pewność, że owa luka zostanie jak najszybciej uregulowana. Ponadto jest to również istotne dla klienta, który nie spłacając kredytu w terminie, naraża się na obecność w różnych niechlubnych rejestrach nierzetelnych dłużników.

Jak posługiwać się rankingami kredytów mieszkaniowych?

Jak-posługiwać-się-rankingami-kredytów-mieszkaniowych?

Zanim ktokolwiek podejmie decyzję w sprawie kupna mieszkania najpierw dokładnie sprawdza różne nieruchomości – jest to zachowanie istotne i cenione. Rozwaga i skrupulatność jest równie ważna przy wyborze kredytu mieszkaniowego. Dlatego warto w tej kwestii posłużyć się rankingami kredytów mieszkaniowych.

Rankingi kredytów mieszkaniowych zestawiają oferty, kładąc szczególny nacisk na ich szczegóły. Dzięki temu można porównać i zweryfikować propozycje banków. Jednym słowem, rankingi kredytów mieszkaniowych mają niewątpliwe zalety, ponieważ pozwalają na znalezienie najkorzystniejszego kredytu mieszkaniowego z oferowanych w danym momencie i skracają samodzielne porównywanie wielu propozycji dostępnych na rynku.

Umiejętne wykorzystanie rankingów kredytów mieszkaniowych jest niezwykle istotne przy tak dużej inwestycji jak zakup mieszkania i związanym z tym długookresowym obciążeniem domowego budżetu. Przecież zakup mieszkania na kredyt wiąże się ze spłacanie rat kredytowych, a to może trwać nawet 25-35 lat. Dlatego należy się przygotować na wybór kredytu i wysokość comiesięcznej raty. Każdy, kto chce skorzystać z rankingów kredytów mieszkaniowych, może to zrobić w dowolnej chwili, ponieważ są one regularnie publikowane przez prasę i portale specjalizujące się w tematyce finansowej i bankowej.

Rankingi kredytów mieszkaniowych porównują głównie: wysokość rat, marży i prowizji, możliwe koszty dodatkowe ubezpieczeń, warunki wiązanej sprzedaży i łączne koszty spłaty długu. Ponadto oceniane jest maksymalne LTV, możliwe najwyższy okres kredytowania czy wielkość sprzedaży. Rankingi prezentują oferty wyselekcjonowane zgodnie z określonymi zasadami, a kryteria zestawień mogą być różne, bo poszczególne oferty kredytowe skierowane są do określonych klientów, dlatego z niektórych kredytów nie każdy może skorzystać. Stąd analizując zestawienia, warto pamiętać o kredytach posiadających najniższe koszty, bo te udzielane są na warunkach promocyjnych, z których można skorzystać jedynie na określonych zasadach związanych z przynależnością, np. do konkretnych grup zawodowych. Należy zwrócić również uwagę na to, że popularne kredyty mieszkaniowe związane są z innymi produktami oferowanymi przez bank – wtedy istnieje konieczność zakupu całego pakietu. Rankingi kredytów mieszkaniowych są pomocne, jednak o istocie każdej oferty kredytu decyduje indywidualny potencjał i zdolność kredytowa klienta.

Kredyt gotówkowy i hipoteczny jednocześnie – jak to pogodzić?

Kredyt-gotówkowy-i-hipoteczny-jednocześnie---jak-to-pogodzić?

Kredyty są coraz popularniejsze, a to oznacza, że wiele osób posiada kilka pożyczek jednocześnie.

Konsumenci korzystają z możliwości, jakie dają im kredyty. To w praktyce oznacza, że biorą już nie tylko jeden kredyt, ale coraz częściej decydują się np. na wzięcie dwóch kredytów w tym samym czasie. Najczęstszą konfiguracją jest kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny. Taka sytuacja wiąże się z pewnymi utrudnieniami, ale nie są one nieprzekraczalne.

Dwa kredyty to oczywiście duże obciążenie dla naszej zdolności kredytowej. W dużym skrócie można powiedzieć, że stanowią one wyzwanie dla klienta. Dwa kredyty oznaczają, że co miesiąc należy spłacić dwie raty kredytowe. To z kolei oznacza większe obciążenie budżetu domowego. Aby dobrze wywiązywać się ze spłacania tych należności, należy w pierwszym rzędzie odpowiednio zaplanować harmonogram spłat. Kredyt hipoteczny brany najczęściej na zakup mieszkania to długoterminowe zobowiązanie. Jako takie wymaga ono stałego spłacania rat przez kilkanaście rat. Zazwyczaj posiadacz takiego kredytu musi nauczyć się niejako żyć z nim i traktować go jako stały miesięczny wydatek. Kredyt gotówkowy zwykle ma inny charakter. Najczęściej jest to kredyt, który trwa kilka miesięcy. Ta różnica pozwoli nam na lepsze planowanie.

Aby poradzić sobie ze spłatą kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego jednocześnie, warto wykorzystać psychologiczny podziała na zachowania stałe i tymczasowe. Te pierwsze stanowią stały element naszego życia co oznacza, że niejako życie musi zostać w zgodzie z nimi ukształtowane. Z kolei zachowania tymczasowe wymagają mobilizacji zasobów tylko przez określony czas. Właśnie w ten sposób najlepiej podejść do dwóch kredytów. Skoro szykuje nam się dodatkowe wyzwanie w postaci kredytu gotówkowego, to warto mieć świadomość, że wydatki w tym okresie wzrosną. Aby wszystko spłacić w terminie, trzeba więc ograniczyć inne wydatki lub poszukać dodatkowego źródła dochodów. Żeby spłata obu należności stała się możliwa nierzadko najlepszą opcją jest rozciągnięcie kredytu gotówkowego tak, aby raty były jak najniższe. W ostateczności można zdecydować się na konsolidację kredytu, ale to niesie ze sobą konsekwencje w postaci wyższych stóp procentowych.

Spłatę kredytu hipotecznego i gotówkowego można pogodzić. Trzeba jednak pamiętać, że wymaga to dobrego planowania i odpowiedniego podejścia do tematu.

Komentarze